< 
הפועל ב"ש TV
      

אם לא מטדי, מעודדים מגיגסי סינמה ספורט בר

קטעים נוספים