< 
הפועל ב"ש TV
      

ראיון פרישה עם אסי רחמים

קטעים נוספים