< 
הפועל ב"ש TV

ראיון פרישה עם אסי רחמים

קטעים נוספים