< 
הפועל ב"ש TV

השחקנים הזרים מציינים את ראש השנה תשפ"ב

קטעים נוספים