< 
הפועל ב"ש TV

אליניב ברדה מסכם עשור

קטעים נוספים