< 
הפועל ב"ש TV

הפועל תדיראן באר-שבע - בני יהודה - הראיונות

קטעים נוספים