< 
הפועל ב"ש TV

שחקני הפועל "תדיראן" באר שבע במבדקי מהירות במסגרת מחנה האימונים

קטעים נוספים