< 
הפועל ב"ש TV

ולטיינ'ס דיי בהפועל "תדיראן" באר שבע

קטעים נוספים