< 
הפועל ב"ש TV

חברת תדיראן וקבוצת הפועל 'תדיראן' באר שבע במהלך מיוחד לקידום ערכים חברתיים לשוויון, סובלנות ואחדות

קטעים נוספים