< 
הפועל ב"ש TV
      

הפועל תדיראן באר-שבע - הפועל אשקלון - הראיונות

קטעים נוספים